Επιλέξτε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη βάση του kVA peak ή kVA continuous

Genima Generators

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη

Εξειδίκευση στην Συναρμολόγηση του Η/Ζ που σας καλύπτει.

Η εταιρία μας για το εύρος ισχύος 17,5-300 kVA συναρμολογεί τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη στις εγκαταστάσεις μας.
Η διαδικασία συναρμολόγησης των Η/Ζ, περιλαμβάνει:

Την εξ ολοκλήρου κατασκευή του πίνακα ελέγχου και του ηλεκτρικού κυκλώματος, για τον έλεγχο και τις προστασίες του κατά τη λειτουργεία.

Την κατασκευή του πίνακα ισχύος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αυτόματη εναλλαγή όταν το ρεύμα της εγκατάστασης έχει διακοπεί ή δεν έχει κατάλληλη ποιότητα.

Την τοποθέτηση του Η/Ζ σε κλειστό ηχομονωτικό κάλυμμα εργοστασιακών προδιαγραφών.

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
Genima Generators

Η συναρμολόγηση των Η/Ζ γίνετε συμφώνα με όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. Αφού κατασκευαστούν, δοκιμάζονται από το έμπειρο προσωπικό μας, προσομοιώνοντας ακραίες πιθανές συνθήκες όπως υπερφόρτωση ή απότομα φορτία. Πριν την αποθήκευση τους ελέγχονται επίσης όλες οι προστασίες τους , μηχανικές και ηλεκτρικές. Διατίθενται ετοιμοπαράδοτα στις αποθήκες μας σε όλα τα μεγέθη ισχύος.

Η συναρμολόγηση των ζευγών δίνει στην εταιρία μας την ευελιξία να καλύψει οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα προκύψει από τη μελέτη μιας εγκατάστασης.
Έτσι τα Η/Ζ μπορούν να εγκατασταθούν σε χώρους με περιορισμένη προσβασιμότητα , δύσκολο αερισμό ή σε περιοχές που απαιτούν ελαχιστοποίηση θορύβου.

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
Genima Generators

Τα ζεύγη μάς αποτελούνται κυρίως από κινητήρες της εταιρίας BAUDOUIN, καθώς και γεννήτριες της εταιρίας Meccalte spa.
Κατά παραγγελία μπορούμε να παρέχουμε ζεύγη με οποιοδήποτε συνδυασμό κινητήρα-γεννήτριας.

Επικοινωνήστε μαζί μας